– Bầu trời hôm ấy từ…

– Bầu trời hôm ấy từng rất xanh . Bầu trời hôm nay cũng vậy , ngày mai cũng thế , năm tới vẫn xanh . Chỉ có điều , chúng ta không còn như hôm ấy , sau này cũng sẽ không !
.
. – #대구 #동성로 #삼덕동 #1년에 한번갱신되는 다이렉트자동차보험료비교견적 #삼덕동술집 #삼덕동맛집 #경상도
#동성로술집 #동성로맛집 #대구술집 #포차 #먹스타그램 #대구여행#맛스타그램 #위꼴 #대구시내맛집 #대구시내술집 #대구시내 #주먹밥 #복덕방 #동성로복덕방 #소통 #일상 #맞팔 #선팔 #f4f #우동 #불고기

– Bầu trời hôm ấy từng rất xanh . Bầu trời hôm nay cũng vậy , ngày mai cũng thế , năm tới vẫn xanh . Chỉ có điều , chúng ta không còn như hôm ấy , sau này cũng sẽ không !
.
. – #대구 #동성로 #삼덕동 #1년에 한번갱신되는 다이렉트자동차보험료비교견적 #삼덕동술집 #삼덕동맛집 #경상도
#동성로술집 #동성로맛집 #대구술집 #포차 #먹스타그램 #대구여행#맛스타그램 #위꼴 #대구시내맛집 #대구시내술집 #대구시내 #주먹밥 #복덕방 #동성로복덕방 #소통 #일상 #맞팔 #선팔 #f4f #우동 #불고기